Ochrana osobných údajov

internetového obchodu www.dofal.sk

Bezpečnosť a ochranu Vašich osobných údajov považuje za dôležitú. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému.

Firma Ing. Juraj Slavíček - DOFAL  so sídlom Kollárova 40, 036 01 Martin, Slovenská republika, zapísaná v Živnostenskom registri ObÚ Martin č. 506-2037, IČO: 17850801, DIČ: 1020490471, IČ DPH: SK1020490471 („Predávajúci“), bude nakladať s Vašimi osobnými údajmi nasledujúcim spôsobom:

Zhromažďovanie Vašich osobných údajov

Údaje o Vašej činnosti na www.dofal.sk a údaje o Vašich nákupoch na www.dofal.sk (Vaše objednávky) budeme zhromažďovať. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a napokon slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Slúžia výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Vami ako kupujúcim a nami ako predávajúcim, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi oboma zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov konca kalendárneho roka, v ktorom bola realizovaná posledná objednávka.

Rozsah požadovaných osobných údajov

Ak ste fyzickou osobou, ktorá nakupuje pre Vašu súkromnú potrebu, budeme od Vás potrebovať nasledujúce údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu a
 • Číslo telefónu
 • Adresu elektronickej pošty (email)

 

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba a chcete platiť prevodom z bankového konta firmy, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

 • Názov firmy
 • Adresa firmy
 • Telefón
 • IČO
 • DIČ
 • IČ DPH
 • Bankové spojenie

 

Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre Vašu registráciu a tiež pre zabezpečenie plynulého toku objednávok a dodávok.

Registrácia a heslo

Nákup v internetovom obchode www.dofal.sk nevyžaduje registráciu, zaregistrovanie však uľahčí Vaše opakované objednávky a nám zjednoduší prácu. V prípade, že sa rozhodnete pre registráciu, Váš prístup do internetového obchodu www.dofal.sk a objednávanie budú chránené prístupovým heslom.

Spracovanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujte pri registrácii alebo zadávaní objednávky, sú  nevyhnutné na plnenie Vašej objednávky, pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho, k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar.

Poskytovanie Vašich osobných údajov iným spoločnostiam

Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na www.dofal.sk, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk ako sú banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty apod. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb. Firma Ing. Juraj Slavíček - DOFAL nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane.

Informácie o osobných údajoch

Každý zákazník je oprávnený písomne požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré sú o ňom spracovávané, má právo k ich prístupu a v prípade porušenia svojich práv má možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Zákazník je povinný poskytovať len úplné a pravdivé údaje o svojej osobe.

Vymazanie osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.dofal.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy. Táto žiadosť musí byť písomná, zaslaná na email dofal@dofal.sk s predmetom správy „Žiadosť o vymazanie osobných údajov z databázy“. Právne predpisy zaväzujúce Predávajúceho k archivácií údajov nie sú týmto dotknuté.

Obmedzenie zodpovednosti

Robíme maximum pre bezpečnosť Vašich osobných údajov. Ing. Juraj Slavíček – DOFAL ako prevádzkovateľ www.dofal.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od prehlásenia o bezpečnom zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie  uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

V prípade, že sa rozhodnete registrovať ako zákazník www.dofal.sk, Ing. Juraj Slavíček - DOFAL nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie prístupového hesla.

V Martine dňa 24.5.2013

Ing. Juraj Slavíček